Název firmy:
Autosalon Klokočka Centrum a.s
Sídlo firmy:
Karlovarská 660
CZ-16300 Praha 6
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Obchodní rejstřík:
26435713
Soudní příslušnost:
Městský soud v Praze, s.z. B 7099
DIČ:
IČO:
CZ26435713
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: