Име на фирма:
Порше Варна
Седалище на фирмата:
бул. Ян Хунияди № 2
BG-9000 Варна
Правна форма:
Телефон:
Факс:
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер
Банкови данни:
Райфайзен Банк
Банков код:
Акаунт номер:
IBAN:
BG 80 RZBB 9155 100 465 7314